ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΧΥΔΗΝ

Σε χύμα μορφή διακινούνται όλοι οι παραγόμενοι τύποι τσιμέντου με σιλοφόρα οχήματα. Το προϊόν αυτό απευθύνεται σε επιχειρήσεις που παράγουν έτοιμο σκυρόδεμα και προϊόντα τσιμέντου.  Εναλλακτικά η αποστολή σε χύδην μορφή μπορεί να γίνει και με μεγάσακκους του ενός τόνου (1tn).