ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρία ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΑΕ ιδρύθηκε το 2012 από τον όμιλο  Παυλίδη με έδρα τα Γιαννιτσά Πέλλας.

Ο επιχειρηματικός όμιλος Παυλίδη μετά από πολυετή εμπειρία στο χώρο της εξόρυξης αδρανών ορυκτών υλικών και παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, προχώρησε το 2012 στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής τσιμέντου.

Στόχοι της εταιρίας είναι:

  1. να παρέχει στους πελάτες το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές
  2. να είναι καινοτόμος παραγωγός τσιμέντου στις αγορες που δραστηριοποιείται

 

 

 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το εργοστάσιο των Τσιμέντων Πέλλας ακολουθεί υψηλά πρότυπα ποιοτικού ελέγχου.

Είναι πιστοποιημένο για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και οι τύποι τσιμέντου που παράγει είναι πιστοποιημένοι με τη σήμανση CE, σύμφωνα με το ελληνικό και  ευρωπαϊκό πρότυπο EN 197-1.

Το τμήμα του ποιοτικού ελέγχου της εταιρίας μας είναι άρτια εξοπλισμένο με τις κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές και πλήρως εναρμονισμένο με το ελληνικό και ευρωπαϊκό πρότυπο.

 

 

 

 

 

Στο εργαστήριο πραγματοποιείται συστηματικός και αξιόπιστος έλεγχος :

  • των πρώτων υλών
  • της σταθερότητας επίδοσης
  • των παραγώμενων τύπων τσιμέντου

Πιστοποίηση συστήματος διαχέιρισης ποιότητας:

ISO 9001 GR new

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας:

MSDS_CEM_PRODUCTS_GR